VC Verrekijker

Volleybalclub VC Verrekijker Oirschot

Commissies

Technische commissie

De technische commissie zorgt voor alle technische zaken binnen de vereniging. Te denken valt hierbij aan teamindeling, trainingstijden, ballen, scheidsrechters, inhuren zaal, inschrijving bij de NeVoBo, maar ook de jeugdwerving.

  • Naomi van Grinsven
  • Guy Bertholon
  • Britt van Kroonenburg
  • Marieke Mattheeuwse (scheidsrechterscoördinator)

Algemeen

De technische commissie (TC) heeft een aantal taken om de vereniging draaiende te houden. Zo zorgt de TC ervoor dat de zaal ingehuurd wordt, dat de teams en de invulling van de teams geregistreerd worden bij de NeVoBo en dat de scheidsrechters bekend zijn bij de NeVoBo. Daarnaast zijn zij bezig met het opstellen van een beleid voor de langere termijn. Een verhaal op de website is hier een begin van, zodat iedereen weet, wat er wanneer in de TC gedaan moet worden.
Eens in de twee maanden zijn er vergaderingen van de TC. Mocht het vaker nodig zijn om te vergaderen, dan gebeurt dat uiteraard ook.
De technische commissie begint met het indelen van nieuwe teams. Dit gebeurt eind april, zodat de teams vanaf 1 mei met de nieuwe teamindeling kunnen trainen. Door al vanaf 1 mei met de nieuwe teamindeling te trainen, wordt de vaak korte voorbereidingstijd op het nieuwe seizoen verlengd. Het bestuur beslist uiteindelijk de indeling voor het nieuwe seizoen.
Zodra het nieuwe competitieprogramma bekend is vanuit de NeVoBo, zorgt de TC voor een zaalwacht-, tel- en scheidsrechterschema.

Ballencommissie

Ieder jaar wordt er gekeken hoe de ballen in de ballenkar er aan toe zijn. Deze ballenkar wordt gesloten door middel van een slot. De sleutel hiervan is te vinden achter de bar in het sleutelkastje.
Scheidsrechtercoördinator
Aan het eind van de competitie gaat de scheidsrechtercoördinator inventariseren welke scheidsrechters door willen gaan met fluiten. Zodra het competitieprogramma bekend is vanuit de NeVoBo, in augustus, zorgt de scheidsrechtercoördinator voor een indeling van de scheidsrechters. Naast het inplannen van bestaande scheidsrechters is er altijd behoefte aan nieuwe scheidsrechters. Zij kunnen zich melden bij de coördinator om te bekijken wanneer er weer een scheidsrechtercursus wordt gegeven.

Trainercoördinator

De trainers zijn een belangrijke groep mensen binnen de vereniging. Om op de hoogte te blijven van de knelpunten en ontwikkelingen bij het geven van de trainingen zal 1-2x per jaar een gesprek met hen plaats vinden. In deze gesprekken moet duidelijk worden hoe de combinatie team/trainer verloopt, of de trainers het naar hun zin hebben, of er iets door de technische commissie gedaan moet worden etc. En natuurlijk een belangrijke vraag, of ze in het nieuwe seizoen training willen blijven geven. Het houden van deze gesprekken vindt plaats in november/december, zodat tijdig duidelijk is of de TC op zoek moet naar nieuwe trainers.

Kempen-training

Ieder jaar zijn er trainingen voor de jeugd op regionaal niveau. Deze trainingen worden kempentrainingen genoemd en de vereniging probeert hier ieder jaar een aantal van haar leden naar toe te sturen. Deze trainingen zijn zeer geschikt voor de jeugdleden, mede omdat ze getraind worden door gekwalificeerde trainers. Deze trainingen zijn één keer in de twee weken en worden gegeven in de NUVOC-hal in Veldhoven.

Jeugdwerving

Om de toekomst van de vereniging veilig te stellen is een jeugdwervingsactie opgestart. Met deze actie wordt getracht het aantal jeugdleden op peil te houden zo niet uit te breiden. De jeugdwerving bestaat uit het geven van volleybaltraining op de verschillende basisscholen in Oirschot, door een gekwalificeerde volleybaltrainer. Deze gekwalificeerde trainer wordt ondersteund door twee vrijwilligers uit de vereniging. Het seizoen 2012-2013 wordt deze werving even uitgesteld.

Contactpersoon

Guy Bertholon (06-43404689)
tc@vcverrekijker.nl

© 2009 - 2013 VC Verrekijker Oirschot - Webdesign: Dualler Dualler